top of page

Bliv medlem i motionscenteret

Indmeldelse kan ske ved henvendelse til Grethe Thomsen, Hovedgaden 42, 24 42 22 87. Ved indmeldelsen opkræves et indmeldelsesgebyr på 150,- kr. Gebyret dækker oprettelse og nøglechip, der giver medlemmet personlig adgang til motionscenteret.

Betal efter forbrug
Til medlemmer, der måske kun lejlighedsvis vil benytte motionscenteret, tilbyder vi en ordning, hvor man betaler efter, hvor mange gange man har brugt motionscenteret. Via registreringssystemet med nøglechip, kan vi aflæse hvor mange gange et medlem har besøgt motionscenteret, og der fremsendes hver måned en faktura på det faktiske forbrug. Pris pr. gang kr. 40,00, dog kan der højst opkræves 200 kr. pr. måned. Det eneste man på forhånd skal investere i, er nøglechippen.

Tilmelding til ordningen skal ske ved henvendelse til Grethe Thomsen, Hovedgaden 42, Poulstrup Tlf. 24 42 22 87 eller send en mail til vrejlev.haestrup.hallen@gmail.com

Vigtigt: Nøglechippen skal benyttes ved hvert besøg

bottom of page